Plugin MultiCas do obsługi czytników kart

Artykuł do pobrania w .pdf

Opis wtyczki

Instalacja plugin „Mcas: jest konieczna do obsługi czytników kart. Jeżeli Mas nie jest zainstalowany i uruchomiony, dekoder nie będzie widział żadnej karty umieszczonej w czytniku. Może tak się zdarzyć po sformatowaniu „User Area” lub przypadkowym usunięciu tej wtyczki żółtym przyciskiem. Aktualna wersja plugin Mas jest dostępna na naszej stronie wsparcia technicznego www.skysat.pl, w zakładce Oprogramowanie.

Instalacja plugin.

Plugin instalujemy zgodnie z wytycznymi w artykule Instalacji Plugin.

Działanie Mcas

Po instalacji mamy 2 pluginy: Mcas i Mclient

Image
rys.1. Menu plugin z Mcas i Mclient
  • Mcas – to program do obsługi czytników kart
  • Mclient – to program do obsługi multiroom

Mcas

Sugerujemy ustawienie typu startu na automatyczny, za pomocą czerwonego przycisku. Wtedy po każdym właczeniu dekodera, wtyczka uruchomi się automatycznie i czytniki kart będą czynne.
Po włączeniu wtyczki zielonym przyciskiem, wyświetli się menu:

Image
rys.2. Mcas - menu

Configuration – służy do sprawdzenia statusu karty umieszczonych w czytnikach:

Image
rys.3. Menu czytników kart

Naciskając OK. możemy odczytać dane karty z czytnika nr 1 lub nr 2. Przyciskami lewo i prawo można wyłączyć odpowiedni czytnik:
  • use – włączony
  • not use – wyłączony
Pozostałych ustawień sugerujemy, aby nie zmieniać!

Server setting

Image
rys.4. Menu serwera multiroom

Opcja to służy do konfiguracji usługi multiroom. Pozwala to na odbiór kanałów na innych dekoderach z rodziny Fortis (Octagon, Icecrypt itd.) kanałów, przy użyciu 1 karty umieszczonej w czytniku dekodera, będącego serwerem.
UWAGA! Multiroom działa tylko w obrębie 1 lokalnej sieci prywatnej. Nie działa przez Internet, nie działa przez VPN itp.

port – ustawiamy nr portu (nie zmieniać, jeśli nie jest to konieczne)

user setting – tu dopisujemy użytkowników, przydzielając login i hasło

auto start – typ startu, off zawsze po włączeniu dekodera, trzeba ręcznie włączyc, on – serwer włącza się automatycznie

login confirmation – on wtedy użytkownicy musza się logować hasłem przydzielonym w opcji user setting, off – użytkownicy nie muszą się logować

start server – uruchomienie serwera multiroomu

Client

Plugin Mclient służy do korzystania z multiroom. Jeżeli na wybranym dekoderze podłączonym do naszej sieci prywatnej mamy uruchomiony serwer Mcas (patrz wyżej) i w czytniku tego dekodera jest umieszczona karta z ważnym abonamentem, to na innym dekoderze z rodziny Fortis, możemy też korzystać z tego samego abonamentu.
UWAGA! Multiroom działa tylko w obrębie 1 lokalnej sieci prywatnej. Nie działa przez Internet, nie działa przez VPN itp.

Po włączeniu wtyczki zielonym przyciskiem, wyświetli się menu:

Image
rys.5. Mclient menu

Pola:
  • Server address: tu wpisujemy adres IP dekodera będącego serwerem Mcas. Dostęp do edycji pola przez PIN 1407
  • port: nr portu (nie zmieniamy, jeżeli nie jest to konieczne)
  • user id: login (wpisany w „user setting”, patrz opis Mcas)
  • password: hasło (wpisane w „user setting”, patrz opis Mcas)
  • Connect to server – połącz z serwerem Mcas
UWAGA! Nie odpowiadamy za sposób użycia opcji multiroom, np. poza nasze mieszkanie, co jest niedozwolone prawnie.

« wstecz

ProFan, Gdynia 81-006, ul. Morska 308, e-mail: office@profan.com.pl

ProFan 2007 © telewizja satelitarna, tunery HDTV. Bez zezwolenia ProFan wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów (opisów i grafik) jest zabronione.