Plugin - Instalacja
Do pobrania w pdf

Co to jest Plugin?

Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne w sieci, w różnych portalach serwisowych lub na forum. Najbardziej popularne „wtyczki” są dostępne na naszej stronie www.skysat.pl oraz na naszym serwerze pluginów „skysat.pl” do automatycznego pobrania i instalacji.
Jako, że dekoder jest oparty na systemie Linux, większość programów jest uniwersalna i może być użyta w różnych typach lub markach dekoderów.
Zwracamy uwagę, że istnieją „wtyczki”, których używanie może być nielegalne, ze względu na ich zastosowanie do piractwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za użycie i zainstalowanie Plugin, które pochodzą z niewiarygodnych źródeł, a mogą uszkodzić trwale dekoder lub być przyczyną problemów natury prawnej.

Przygotowanie Plugin do instalacji.

Wtyczki zazwyczaj pobieramy w wersji spakowanej programem ZIP, RAR lub innym. Po ściągnięciu spakowanego programu na nasz komputer, należy go rozpakować odpowiednim programem do dekompresji plików.
Po rozpakowaniu należy otwierać foldery tak długo, aż pojawi się folder o nazwie „Plugin” (rys.1)

Image
rys.1. Folder Plugin.

Teraz cały katalog Plugin należy skopiować do pamięci USB. Po skopiowaniu należy pamięć USB włożyć do gniazda USB w dekoderze.

Instalacja Plugin w dekoderze

Po włożeniu pamięci USB do gniazda w dekoderze i odczekaniu kilkunastu sekund, powinien automatycznie wyświetlić się ekran jak na rys. 2.

Image
rys.2. Menu plugin przy instalacji z USB

Jeżeli pojawi się inny ekran z inną nazwą na czerwonym pasku niż „plugin’, trzeba strzałkami lewo lub prawo przewinąć w poziomie, aż ukaże się „plugin”.
Do pełnej aktualizacji niektórych wtyczek konieczne jest sformatowanie całego obszaru pamięci przeznaczonego dla wtyczek. Dlatego przed instalacją należy sformatować User Data, naciskając zielony przycisk pilota. Dekoder wyczyści obszar i się wyłączy. Po ponownym włączeniu należy ponownie włożyć pamięć USB i w razie potrzeby znaleźć menu „plugin”, z pomocą przycisków lewo, prawo.

UWAGA! Formatowanie usunie wszystkie dotychczas zainstalowane Pluginy. Proszę się upewnić, czy macie ich kopie zapasowe.

Uruchamianie wtyczek

Do menu wtyczek wchodzimy naciskając MENU->ikona PLUGIN (rys.3.)

Image
rys.3. Ikona Plugin

Aby zainstalowany plugin zaczął działać, należy go uruchomić Zainstalowany plugin uruchamiamy naciskając zielony przycisk na pilocie i potwierdzając jego uruchomienie. Po każdorazowym wyłączeniu dekodera, trzeba ponownie uruchomić pluginy, chyba, że włączymy opcje automatycznego uruchamianie wtyczek.
Auto-uruchamianie ustawiamy z naciskając czerwony przycisk na pilocie i zatwierdzając wybór. Tym samym przyciskiem wyłączamy automatyczne uruchamianie.

Pobieranie wtyczek z serwera plugin "skysat.pl”

Stworzyliśmy serwer, z którego można bezpośrednio ściągnąć i zainstalować pluginy w dekoderze. Żeby skorzystać z tej opcji, należy wprowadzić dane serwera skysat.pl

Wybieramy MENU-> ikona DOWNLOAD(rys.4) -> ikona SETTING (rys.5)

Image
rys.4. Ikona Download.

Image
rys.5. Ikona Setting

Wyświetli się pole danych serwera plugin (rys.6)

Image
rys.6. Pole ustawień serwera Plugin.
  • czerwonym przyciskiem otwieramy pole do wprowadzenia adresu serwera: skysat.pl (rys.7)
  • zielonym przyciskiem wprowadzamy login: (pole pozostawiamy puste – serwer skysat.pl nie wymaga logowania)
  • żółtym przyciskiem wprowadzamy hasło: (pole pozostawiamy puste - serwer skysat.pl nie wymaga logowania)

Zestaw znaków zmieniamy przyciskiem niebieskim, kursor przesuwamy zaznaczając <- lub ->, wprowadzone błędnie znaki usuwamy naciskając zielony przycisk, spacje wprowadzamy żółtym przyciskiem, całość po wprowadzeniu zatwierdzamy przyciskiem czerwonym. Wartości numeryczne wprowadzamy bezpośrednio z klawiatury numerycznej pilota.

Image
rys.7. Edycja pola ustawień serwera.

Po wprowadzeniu danych serwera, wychodzimy z tej opcji, naciskając Menu i wybieramy ikonę Plugin (rys.8).

Image
rys.8. Ikona Plugin

Jeżeli dane serwera zostały prawidłowo wprowadzone, wyświetli się ekran jak na rys.9.

Image
rys.9. Lista pluginów do szybkiej instalacji.

Pluginy są zapisane w katalogach tematycznych. Do listy plików z pluginami przechodzimy naciskając przycisk -> na pilocie (rys.10)

Image
rys.10. Lista plików z pluginami.

UWAGA! Zanim pobierzemy i zainstalujemy pluginy, prosimy wykonać następujące czynności:
  1. Zapoznań się z opisem i działaniem wtyczki, którą chcemy zainstalować. Opis znajdziemy na stronie www.skysat.pl lub w artykule „Pluginy do instalacji”
  2. Pluginy do pobrania mają po lewej stronie nazwy pole zaznaczeniu wyboru. Najpierw należy przyciskiem OK. odznaczyć te pluginy, których nie chcemy pobrać.
  3. Przed pobraniem i instalacją nowych pluginów, należy zatrzymać działanie pluginów już zainstalowanych! Zapobiegnie to zawieszeniu się dekodera.
Pluginy pobieramy i instalujemy naciskając czerwony przycisk na pilocie. Po pobraniu i prawidłowym zainstalowa-niu, wyświetli się informacja „installation complete succesfully” lub „instalation failed” w przypadku niepowodzenia. Przy wyjściu z menu, pojawi się zapytanie, czy chcemy zresetować dekoder – proszę wybrać „TAK”, ponieważ większość pluginów instaluje się do końca po resecie.

Listy kanałów do pobrania z serwera pluginów „skysat.pl”

Na serwerze skysat.pl umieściliśmy aktualne listy kanałów dla różnych platform satelitarnych (CYFRA+, Cyfrowy Polsat, N oraz różnych satelitów jak Hot Bird, Astra itd.).

Image
rys.11. Listy kanałów do pobrania z serwera.

Po wyświetlenie listy folderów z pluginami (rys.11.), wybieramy folder „Listy kanałów”. Wyświetli się ekran z gotowymi listami do pobrania.
UWAGA! Odznaczamy listy, których nie pobieramy, pozostawiając zaznaczenie naszej wybranej listy (w przeciwnym wypadku dekoder i tak zainstaluje ostatnia z list na wykazie)
Po pobraniu listy kanałów, przy wyjściu z menu należy koniecznie zresetować dekoder, wybierając TAK, inaczej lista się nie zainstaluje. Po pobraniu, należy ustawić ponownie funkcje DISEqC, przypisując właściwe wartości dla poszczególnych satelitów, w zależności od konkretnej instalacji antenowej. Hot Bird ma ustawioną domyślnie wartość „1 z 4”.

Inne serwery pluginów

W sieci można znaleźć serwery, z których, po zalogowaniu, można bezpośrednio ściągnąć i zainstalować wtyczki w naszym dekoderze. Przykładem takiego serwera jest strona – forum (j. niemiecki): www.octagon-forum.com

Adres serwera: octagon-forum/develop
Login i hasło uzyskujemy po rejestracji na forum.

Image
rys.12. Folder Plugin do ściągnięcia z serwera Octagon

UWAGA: Przed instalacją plugin należy się dokładnie zapoznać z jego opisem na odpowiednim forum. Niepotrzebnie zainstalowane pluginy należy usunąć, zgodnie z instrukcją w poprzednim rozdziale.
dalej »

ProFan, Gdynia 81-006, ul. Morska 308, e-mail: office@profan.com.pl

ProFan 2007 © telewizja satelitarna, tunery HDTV. Bez zezwolenia ProFan wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów (opisów i grafik) jest zabronione.